+32 2 771 73 91

hello@xmp-packaging.com

FSC certificering: alles wat je moet weten en begrijpen

Wanneer men het over ecologie heeft, is het gebruikelijk om talrijke certificeringen te vermelden. Deze certificeringen zijn een garantie voor respect voor het milieu, de mens en de wilde dieren, en stellen de consument in staat te weten hoe bepaalde producten zijn ontworpen en met welke verbintenissen. Laten we het FSC-label eens nader bekijken en ontcijferen!

Wat betekent FSC?

FSC-label

FSC staat voor Forest Stewardship Council, een internationale organisatie zonder winstoogmerk die in 1993 is opgericht door een aantal belanghebbenden uit de houtsector. Daartoe behoren boseigenaren, hout- en papierbedrijven, sociale bewegingen en milieuorganisaties. Samen zijn deze belanghebbenden bijeengekomen om duurzaam bosbeheer over de hele wereld te bevorderen.

Waarom is deze certificering belangrijk?

Volgens het WWF zijn we tussen 2010 en 2015 6,5 miljoen hectare natuurlijk bos per jaar kwijtgeraakt – het equivalent van 17 voetbalvelden per minuut. Deze bossen zijn noodzakelijk voor het overleven van zowel mensen als diersoorten.

Naar schatting wordt 80% van de biodiversiteit op aarde in bossen aangetroffen en vormen bossen het directe middel van bestaan voor meer dan 1,6 miljard mensen in de wereld. 

De ontbossing heeft vele oorzaken, maar de belangrijkste zijn de omschakeling op landbouw en veeteelt en de niet-duurzame houtkap. Helaas wordt deze trend met de dag duidelijker, en de gevolgen voor het milieu zullen rampzalig zijn en zijn dat nu al. Om deze ineenstorting van ons ecosysteem tegen te gaan, worden acties ondernomen, zoals de FSC-certificering.

Wat zijn de criteria voor FSC-certificering?

FSC-label

Om een FSC-certificaat te verkrijgen, moet aan een aantal criteria worden voldaan, die zijn gegroepeerd in drie hoofdpijlers: 

  • Sociaal: er moet worden aangetoond dat hun werknemers in veilige en beveiligde omstandigheden werken, dat zij een fatsoenlijk loon ontvangen en dat zij toegang hebben tot sociale rechten en diensten. Naast de werknemers moet ook het respect voor inheemse volkeren worden gewaarborgd.
  • Milieu : er moet op worden toegezien dat de wijze waarop het bos wordt beheerd, gericht is op de natuurlijke regeneratie ervan. Daarnaast moeten ook gebieden en elementen die belangrijk zijn voor de biodiversiteit in stand worden gehouden. 
  • Economisch: het bedrijf moet bewijzen dat bosbeheer economisch levensvatbaar is op korte en lange termijn. FSC staat ook garant voor een optimaal gebruik van de verschillende bosproducten. 

 

Kiezen voor hout of papierproducten met FSC-label draagt dus bij tot verantwoord bosbeheer wereldwijd!

De 3 verschillende soorten FSC-certificering

FSC-label

Hoewel het FSC-label het meest gangbare en dus ook het meest generalistische lijkt te zijn, zijn er drie verschillende soorten FSC-certificering. Deze zijn gediversifieerd naargelang de samenstelling van het FSC-gecertificeerde product:

  • Het FSC 100%-label: “garandeert dat alle hout of houtvezelbestanddelen van het product afkomstig zijn uit FSC-gecertificeerde bossen”.
  • Het FSC Mixed label: “garandeert dat alle hout- of houtvezelcomponenten van het product afkomstig zijn van een productieproces waarbij FSC-materialen zijn vermengd met gerecycleerde en/of gecontroleerde materialen. Elk product met het FSC Mixed label drukt uit dat er minimaal 70% FSC-inputs zijn gebruikt”.
  • FSC Recycled label: Een FSC Recycled label of claim garandeert dat alle hout of houtvezelcomponenten van het product gemaakt zijn van 100% gerecycled materiaal.

Het FSC-label bij XMP

Verzendzakken voor e-commerce

Bezorgd om het milieu en respect voor de natuur, heeft XMP snel de ecologische weg ingeslagen door haar klanten eco-verantwoorde verpakkingsoplossingen aan te bieden. In de verpakkingswereld, waar veel papier, karton en hout wordt gebruikt, lag het voor ons al snel voor de hand om ons te wenden tot FSC-gecertificeerde producten.

Deze duurzamere alternatieven stellen onze klanten in staat hun bedrijf op een groene leest te schoeien en tegelijkertijd wereldwijd verantwoord bosbeheer te ondersteunen en te bevorderen.

Van zakken en pouches tot dozen en trays, wij bieden een breed scala aan FSC-gecertificeerde producten. Neem een kijkje in ons assortiment!

 

XMP Packaging

Milieuvriendelijke verpakkingen op maat